Polityka jakości

Świadczymy usługi najwyższej jakości

Deklarujemy i zapewniamy, że:

  • Znamy naszych klientów i wiemy czego od nas oczekują,
  • Świadczymy nasze usługi profesjonalnie i z najwyższą starannością
  • Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością
  • Zobowiązujemy się do przestrzegania związanych z naszymi działaniami wymagań prawnych i innych na poziomie prawa krajowego i międzynarodowego
  • Ustanowione przez nas cele jakościowe będą realizowane, nadzorowane, systematycznie przeglądane i modyfikowane,
  • Nasi pracownicy znają i przestrzegają zasad wynikających z niniejszej polityki oraz całej dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania

System zarządzania jakości oparliśmy na wymaganiach normy ISO 9001:2015